Web Content Display

Uutiset

Asset Publisher

Kompensaatiotukea energiaintensiivisen teollisuuden sähkönkulutukselle

Tietyt energiaintensiiviset teollisuuden toimialat ovat oikeutettuja hakemaan korvausta kuluttamansa sähkön hintaan sisältyvälle päästökauppakustannukselle. Kompensaatiotukeen oikeutettuja toimialoja on metsä-, metalli-, kemian ja tekstiiliteollisuudessa. Tuki niin sanotuille päästökaupan epäsuorille kustannuksille on määräaikainen: sen piiriin kuuluville yrityksille korvataan 40 prosenttia kustannuksista vuosina 2016–2018 ja 37,5 prosenttia kustannuksista vuosina 2019–2020.

Energiavirasto toimii tukijärjestelmästä vastaavana viranomaisena, joka käsittelee tukihakemukset ja tekee päätökset tuen myöntämisestä sekä maksamisesta. Tuki maksetaan aina takautuvasti edelliseltä vuodelta. Sitä voi hakea ensimmäisen kerran kuluvan vuoden aikana vuotta 2016 koskevien sähkönkulutustietojen perusteella.

Tukikelpoisen sähkönkulutuksen lisäksi tuen määrään vaikuttaa keskeisesti päästöoikeuden hinta. Kompensaatiotukihakemuksessa edellytettävien tietojen tulee olla todentajan varmentamia ja todentajien tulee olla Energiaviraston hyväksymiä. Tukea haetaan Energiavirastolta sähköisen asiointijärjestelmän kautta elo-syyskuun 2017 välisenä aikana.

Päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensoimisesta on säädetty lailla (138/2017) ja sitä tullaan täydentämään valtioneuvoston asetuksella. EU komissio on antanut hyväksynnän tukijärjestelmälle huhtikuun 2017 alussa.

Energiavirasto tiedottaa yksityiskohtaisemmin tuen hakemiseen ja myöntämiseen liittyvistä edellytyksistä sekä aikataulusta muun muassa kotisivuillaan www.energiavirasto.fi/kompensaatiotuki. Tuenhakijoille järjestetään toukokuussa 2017 infotilaisuuksia tuen hakemiseen liittyvistä menettelyistä. Tarkemmat tiedot tilaisuuksista löytyvät myös viraston kotisivuilta.  

 

Kysymykset ja tiedustelut kompensaatiotukeen liittyen:

kompensaatiotuki@energiavirasto.fi

Anna-Maija Sinnemaa 029 5050 068


Web Content Display