Web Content Display

Uutiset

Asset Publisher

Kuuleminen Fingrid Oyj:n ehdotuksesta taajuuden vakautusreserveille tilapäisesti sovellettavasta pienimmästä aktivointiajasta

 

Energiavirasto kuulee Fingrid Oyj:n hyväksyttäväksi toimittamasta sähkön siirtoverkon käyttöä koskevan asetuksen mukaisesta ehdotuksesta.

Asetuksen (EU) 2017/1485 artiklan 6 kohdan 4.e mukaisesti siirtoverkonhaltija voi ehdottaa 156 artiklan 9 kohdan mukaista tilapäisesti sovellettavaa pienintä aktivointiaikaa, joka taajuuden vakautusreservien tarjoajien on taattava. Ehdotukselle tarvitaan artiklan 6 kohdan 4 mukaisesti Energiaviraston hyväksyntä.

Artiklan 156 kohdan 9 mukaisesti ehdotus pienimmästä aktivointiajasta ei saa olla pidempi kuin 30 minuutta tai lyhyempi kuin 15 minuuttia. Fingrid Oyj esittää ehdotuksenaan, että tilapäisesti sovellettava pienin aktivointiaika olisi 30 minuuttia. Ehdotuksen mukaan tämä vastaa Fingrid Oyj:n nykyisin soveltamaa käytäntöä.

Lisätiedot: johtava asiantuntija Tarvo Siukola, puh 029 5050 074.

Lausunnot tulee toimittaa 28.2.2019 mennessä mieluiten sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@energiavirasto.fi. Vastaukseen merkintä dnro 1834/433/2018. Lausunnon voi toimittaa myös postitse osoitteeseen Energiavirasto, Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki.

Ehdotus tilapäisesti sovellettavasta pienimmästä aktivointiajasta

Liite: Taajuuden vakautusreservien teknisten vaatimusten todentaminen ja hyväksyttämisprosessi


Web Content Display