Web Content Display

Uutiset

Asset Publisher

Lausuntopyyntö Fingrid Oyj:n toimittamista tasehallinnan suuntaviivojen mukaisista ehdotuksista

Energiavirasto kuulee Fingrid Oyj:n hyväksyttäväksi toimittamista tasehallinnan suuntaviivojen mukaisista ehdotuksista.


Asetuksen (EU) 2017/2195 artikloiden 20, 21, 29, 30, 50 ja 52 mukaisesti kaikkien siirtoverkonhaltijoiden on viimeistään vuoden kuluttua asetuksen voimaantulosta laadittava seuraavat ehdotukset:


• Automaattisen taajuuden palautusreservien (aFRR) eurooppalaisen kauppapaikan puitteista
• Manuaaliset taajuuden palautusreservien (mFRR) eurooppalaisen kauppapaikan puitteista
• Säätöenergian hintojen määrittämisestä
• Yhteisistä selvityssäännöistä
• Säätöenergian aktivointitarkoituksista
• Taseselvityksen harmonisoimisesta

Lisätietoja antaa: Johtava asiantuntija Jarno Lamponen, puh 029 5050 072

Lausunnot tulee toimittaa 11.2.2019 mennessä mieluiten sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@energiavirasto.fi. Vastaukseen merkintä dnro 2343/433/2018. Lausunnon voi toimittaa myös postitse osoitteeseen Energiavirasto, Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki.

181218_01_ALL TSOs proposal_aFRRIF.pdf

181218_02_ALL TSOs proposal_aFRRIF_explanatory_document.pdf

181218_04_ALL TSOs proposal_mFRRIF.pdf

181218_05_ALL TSOs proposal_mFRRIF_explanatory_document.pdf

181218_07_ALL TSOs proposal_Pricing_proposal.pdf

181218_08_ALL TSOs proposal_Pricing_proposal_explanatory_document.pdf

181218_10_ALL TSOs proposal_TSO-TSO_settlement_proposal.pdf

181218_11_ALL TSOs proposal_TSO-TSO_settlement_proposal_explanatory_document.pdf

181218_12_ALL TSOs proposal_Activation_purposes_proposal.pdf

181218_13_ALL TSOs proposal_Activation_purposes_proposal_explanatory_document.pdf

181218_15_ALL TSOs proposal_ISH_proposal.pdf

181218_16_ALL TSOs proposal_ISH_explanatory_document.pdf

 


Web Content Display