Web Content Display

Uutiset

Asset Publisher

Liikennepolttoaineiden päästöjen vähentämistä koskeva laki voimaan 16.3.2018

Liikennepolttoaineiden päästöjen vähentämistä koskeva laki eli laki eräiden polttoaineiden elinkaarenaikaisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä (170/2018) tulee voimaan 16.3.2018. Lailla pannaan täytäntöön polttoaineiden laatudirektiivin eli FQD:n 7 a artikla kansallisessa lainsäädännössä.

Laissa säädetään liikenteen polttoaineiden kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä. Laki koskee moottorikäyttöisissä ajoneuvoissa, liikkuvissa työkoneissa, maa- ja metsätaloustraktoreissa sekä sisävesillä kulkevissa sisävesialuksissa ja huviveneissä käytettäviä polttoaineita. Lakia sovelletaan niihin edellä mainittujen polttoaineiden toimittajiin, jotka toimittavat kulutukseen kalenterivuoden aikana enemmän kuin miljoona litraa nestemäisiä polttoaineita tai energiasisällöltään vastaavan määrän kaasumaisia polttoaineita. 

Laissa säädetään polttoaineiden toimittajien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisvelvoitteesta vuoteen 2020 mennessä. Velvoitteen mukaan polttoaineiden toimittajien on vähennettävä kulutukseen luovuttamiensa polttoaineiden elinkaarenaikaisia kasvihuonekaasupäästöjä kuudella prosentilla vuoden 2020 loppuun mennessä verrattuna vuoden 2010 päästöihin.  

Lain mukaan polttoaineiden toimittajien tulee raportoida Energiavirastolle kalenterivuosittain kulutukseen luovuttamiensa polttoaineita koskevia tietoja. Ensimmäisen kerran tiedot raportoidaan kesäkuun 2018 loppuun mennessä vuodelta 2017. Vuoden 2019 alusta alkaen edellisen kalenterivuoden tiedot raportoidaan Energiavirastolle seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. 

Energiavirasto julkaisee polttoaineiden toimittajille ohjeistusta lain mukaisesta tietojen raportoinnista 30.4.2018 mennessä. 

Lisätiedot: 

Tekninen asiantuntija Aino-Mari Keskinen, puh. 029 5050 091

Lakimies Maria Holmi, puh. 029 5050 057


Web Content Display