Web Content Display

Uutiset

Asset Publisher

Ohje suljetun jakeluverkon menetelmien laatimiseksi julkaistu

EU:n sähkömarkkinadirektiivissä 2009/72/EY on annettu jäsenvaltiolle mahdollisuus poiketa suljetuissa jakeluverkoissa eräistä jakeluverkkojen sääntelyvaatimuksista, mikä on implementoitu myös osaksi kansallista lainsäädäntöä sähkömarkkinalailla (588/2013). Kevennettyjen velvoitteiden tarkoituksena on vähentää tarpeetonta hallinnollista rasitetta verkonhaltijan ja verkon käyttäjien välisen suhteen erityisluonteen vuoksi.

Keskeisenä kevennyksenä suljetun jakeluverkon haltijaa ei koske sähkömarkkinalain mukainen siirto- ja liittymishinnoittelun sekä verkko- ja liittämispalveluehtojen etukäteinen valvonta. Verkon käyttäjällä on kuitenkin oikeus vaatia hinnoittelua koskevien menetelmien sekä ehtojen vahvistamista jälkikäteen. Tällöin Energiavirasto asettaa kohtuullisen ajan, jonka kuluessa suljetun jakeluverkon haltijan tulee esittää menetelmänsä ja ehtonsa Energiaviraston vahvistettaviksi.

Tämä ohje koskee sitä, mitä asioita suljetun jakeluverkon haltijan tulisi huomioida kohtuullisen hinnoittelun valvontamenetelmissä, joita tämä esittää Energiaviraston vahvistettavaksi.

Lisätiedot: ekonomisti Lari Teittinen, lari.teittinen(a)energiavirasto.fi 029 5050 138 ja johtava asiantuntija Tiina Karppinen, tiina.karppinen(a)energiavirasto.fi 029 5050 035.

Ohje suljetun jakeluverkon menetelmien laatimiseksi
 

Web Content Display