Web Content Display

Uutiset

Asset Publisher

Raportti sähkönjakeluverkkojen tyyppikäyttäjien päivittämisestä julkaistu

Energiavirasto on tilannut Tampereen yliopiston Sähkötekniikan yksiköltä tutkimusprojektin sähkönjakeluverkkojen tyyppikäyttäjämäärittelyjen päivittämiseksi. Tyyppikäyttäjämäärittelyitä hyödynnetään monissa eri tarkoituksissa.

Uudeksi käyttökohteeksi on määritelty vuonna 2017 voimaan tulleessa sähkömarkkinalaissa sähkön siirron hinnankorotusten arvioiminen. Hinnankorotusta arvioitaessa tulisi tarkastella erilaisten siirtotariffien vaikutusta tyyppikäyttäjien verkkopalvelumaksuihin, mutta nykyiset tyyppikäyttäjämäärittelyt ovat vanhentuneet eivätkä sisällä riittävästi informaatiota. Esimerkiksi tehotariffien osalta tyyppikäyttäjämäärittelyt eivät sisällä tehoprofiileja. Myös tyyppikäyttäjien vuosienergian jakautuminen erilaisille aikajaotuksille edellyttää tarkentamista ja päivittämistä.

Loppuraportti sähkönjakeluverkkojen tyyppikäyttäjien päivittämiseen liittyvästä tutkimusprojektista

Raporttiin liittyvä muu aineisto (kuormitusprofiilit ja huipputehotaulukot) toimitetaan pyydettäessä.


Energiavirastossa lisätietoja antaa laskentatoimen asiantuntija Heidi Tiivola, puh 029 5050 084, heidi.tiivola@energiavirasto.fi ja johtava asiantuntija Tiina Karppinen, puh 029 5050 035, tiina.karppinen@energiavirasto.fi.

 

 


Web Content Display