Web Content Display

Uutiset

Asset Publisher

Sähkö riittää kulutushuipuissa ilman merkittäviä häiriöitä

Sähkömarkkinoilla on menossa merkittävä murros kohti uusiutuvaa sähköjärjestelmää, aiheuttaen haasteita sähkötehon riittävyydelle. Sähkötehon riittävyys on laskennallisesti heikentynyt viime vuosina, mutta toistaiseksi sähkömarkkinat ovat varmistaneet hyvin sähkötehon riittävyyden Suomessa.

Kuluvana vuonna ei ole tapahtunut suuria muutoksia verrattuna edellisen talvikauden tehotaseeseen. Ilman merkittäviä häiriöitä tuotannossa tai siirtoyhteyksissä sähköt riittävät myös tulevan talven kireinä pakkaspäivinä. On kuitenkin tärkeää tiedostaa, etteivät marginaalit ole kovin suuria. Mahdollinen sähkötehon hetkellisestä riittämättömyydestä johtuva tilanne on hallittavissa.

Sähkömarkkinoiden tehokkaasta toiminnasta saatiin esimerkki 7.1.2016, jolloin sähkönkulutuksen uudeksi ennätykseksi kirjattiin 15 105 MWh/h. Järjestelmässämme ei ollut tuolloin merkittäviä häiriöitä ja meillä oli vielä marginaalia sähköntuotannossa ja kysynnän joustossa, esimerkiksi tehoreserviä ei tarvinnut aktivoida.

Energiavirasto arvioi ensi talven kulutushuippuna käytettävissä olevaksi kotimaiseksi sähkön tuotantokapasiteetiksi noin 11 700 megawattia. Luku sisältää tehoreservin, muttei Fingridin järjestelmäreservejä. Kylmänä talvena kulutushuipun arvioidaan olevan noin 15 100 megawattia. Suomen sähkön tuontiriippuvuus talvikaudella voi siis olla noin 3 400 MW. Kaupallisista syistä tuontia voi olla myös tätä enemmän. Sähköntuontikapasiteettia naapurimaista Suomeen on noin 5100 MW.

Verrattuna talveen 2015 – 2016 tuotantokapasiteetti on noussut noin 50 MW ja arvioitu kulutushuippu on noussut noin 100 MW. Tuotantokapasiteetin kasvu pohjautuu muutaman voimalaitoksen tehonkorotuksiin sekä tuulivoimakapasiteetin kasvuun (asennettu kapasiteetti kasvanut vuodessa noin 600 MW). Pohjoismaiden tehotase, joka vaikuttaa myös Suomeen, on kokonaisuudessaan heikentynyt hieman johtuen esimerkiksi Ruotsin heikentyneestä tehotaseesta.

Oheisessa kuvassa on esitetty arvioitu Suomen sähköntuotantokapasiteetti kulutushuippuna talvikaudella 2016 - 2017. Tuulivoiman laskennassa on käytetty 6 % käytettävyyttä.


Energiavirasto teetti syksyllä 2016 valmistuneen selvityksen tehoreservin taustaksi, jonka mukaan tehovajeen odotusarvo vuonna 2017 on keskimäärin noin yksi tunti vuodessa nykyisellä tehoreservin määrällä (299 MW). Tehovaje tarkoittaa keskimääräistä aikaa jolloin sähköntuotanto kotimaassa ja siirtoyhteydet/tuotanto naapurimaista eivät riitä kattamaan kaikkea sähkönkulutusta. Raportti on luettavissa kokonaisuudessaan Energiaviraston internetsivuilla https://www.energiavirasto.fi/tehoreservijarjestelma

Sähkötehon riittävyyden varmistamiseksi Energiavirasto on käynnistämässä lähiaikoina tehoreservin hankinnan ajanjaksolle 1.7.2017 – 30.6.2020. Tehoreservin määrää tullaan kasvattamaan noin 600 MW:iin. Tehoreservi toimii sähkömarkkinoiden ulkopuolella ja se parantaa sähkön toimitusvarmuuden tasoa.

Suomen maakaasun hankinta perustuu Venäjältä tuotavaan maakaasuun. Suomella on kaksi rinnakkaista putkiyhteyttä Venäjälle, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti on noin 9 500 MWh/h. Siirtokapasiteetin odotetaan kattavan maakaasun kysynnän. Maakaasuputkistossa ei ole ennalta suunniteltuja rajoituksia kaasun tuonnille talvikaudella 2016 – 2017.

Energiavirasto julkaisee vuoden 2016 toimitusvarmuutta koskevat raporttinsa kokonaisuudessaan vuoden 2017 alkupuolella.

Lisätiedot: yli-insinööri Ville Väre, puh 029 5050 092.


Web Content Display