Web Content Display

Uutiset

Asset Publisher

Sähkönjakeluverkkoyhtiöiden investoinnit toimitusvarmuuteen kasvoivat

 

Sähköverkkoliiketoiminnan kehitys, sähköverkon toimitusvarmuus ja valvonnan vaikuttavuus 2016


Energiavirasto on julkaissut raportin sähköverkkoliiketoiminnan kehityksestä ja valvonnan vaikuttavuudesta. Raportissa tarkastellaan erityisesti jakeluverkkoliiketoiminnan taloudellista ja teknistä kehitystä, sähköverkkojen toimitusvarmuutta sekä valvonnan vaikutuksia toisella ja kolmannella valvontajaksolla.

Viimeisten vuosien aikana sähköverkkoyhtiöt ovat kohdanneet haasteita sekä taloudellisessa, että teknisessä toimintaympäristössä. Näistä tekijöistä huolimatta verkkoyhtiöiden toimintaedellytykset ovat säilyneet keskimäärin hyvinä. Kolmannen valvontajakson aikana riskitön korkotaso laski aikaisempaa alemmalle tasolle, joka laski kohtuullisen tuoton määrää. Jakeluverkkoyhtiöiden liikevaihto ja liikevoitot ovat kääntyneet laskuun kolmannen valvontajakson aikana. Vuonna 2015 jakeluverkkojen liikevaihto oli yhteensä 1,5 miljardia euroa ja liikevoitot 217 miljoonaa euroa.

Sähkön verottomat siirtohinnat pysyivät reaalisesti lähes samalla tasolla koko kuluvan vuosikymmenen ajan aina vuoteen 2016 asti jolloin hinnat kääntyivät nousuun. Energiaverojen korotus näkyy selvänä verollisten siirtohintojen nousuna vuosien 2011, 2014 ja 2015 alussa. Verolliset siirtohinnat ovatkin nousseet yli 50 prosenttia kymmenen vuoden takaiselta tasolta reaalisten hintojen noustessa noin 20 prosenttia.

Useat yhtiöt aloittivat kolmannella valvontajaksolla investointi- ja kehitysprojekteja sähköverkon toimitusvarmuuden parantamiseksi ja vuonna 2013 uudistetussa sähkömarkkinalaissa asetettujen toimitusvarmuusvelvoitteiden saavuttamiseksi. Sähkömarkkinalain tavoitteena on verkkojen kehittämisen ja varautumisen kautta parantaa toimitusvarmuutta verkonhaltijoiden valitsemilla parhailla ja tehokkaimmilla keinoilla. Vuonna 2015 kokonaisinvestointien määrä nousi edellisvuodesta yli 120 miljoonaa euroa lähes 800 miljoonan euron tasolle.

Energiavirastolle toimitettujen kehittämissuunnitelmien mukaan investointeja on toteutettu suunniteltua nopeammin. Verkkoa on muutettu toimitusvarmuusvaatimukset täyttäväksi noin 16 500 km, maakaapelointiaste on kasvanut toimenpiteillä keskijänniteverkossa 2,4 %-yksikköä ja pienjänniteverkossa 1,2 %-yksikköä. Kehittämissuunnitelmien perusteella kahden edellisen vuoden aikana noin 300 000 käyttöpaikkaa on saatu laatuvaatimusten piiriin.

Lisätiedot: Johtaja Veli-Pekka Saajo, puh 029 5050 023 ja johtava asiantuntija Mikko Friipyöli, puh 029 5050 065.

Raportti sähköverkkoliiketoiminnan kehityksestä, sähköverkon toimitusvarmuudesta ja valvonnan vaikuttavuudesta 2016


Web Content Display