Web Content Display

Uutiset

Asset Publisher

Sähköverkkoon kytketty aurinkosähkökapasiteetti yli kolminkertaistui vuodessa

Energiavirasto on kerännyt sähkön jakeluverkkoyhtiöiltä Suomessa sähköverkkoon liitettyä pientuotantokapasiteettia koskevat tiedot (tilanne 31.12.2016, alle 1 MW yksiköt). Tuotantokapasiteetti on jaoteltu tuotantomuodoittain: aurinko, tuuli, bio, vesi, diesel ja muut.

Saatujen alustavien tietojen perusteella eniten on kasvanut aurinkosähkötuotannon kapasiteetti, jota on tuoreimman tiedon mukaan Suomessa noin 27 MW (vuoden 2015 kyselyn tietojen mukaan noin 8 MW). Kokonaisuudessaan alle 1 MW pientuotantoa on Suomessa noin 156 MW.

Verkkoyhtiökohtaiset tiedot voidaan julkaista kesän jälkeen, kun yhtiöiden ilmoittamat tiedot on tarkistettu. Oheisessa taulukossa on esitetty sähköverkkoon liitetty pientuotanto tuotantomuodoittain (alle 1 MW yksiköt).
 

Tuotantomuoto

Nimellisteho [MW]

Aurinko

27,0

Tuuli

19,0

Bio

13,7

Vesi

34,2

Diesel

59,3

Muu

2,8

Yhteensä

156,0

 

Erityisesti aurinkosähkön määrä on voimakkaassa kasvussa, mutta vielä toistaiseksi sen osuus Suomen tuotantokapasiteetista on melko pieni. Absoluuttisesti kaikesta Suomeen rakennetusta sähköntuotannosta (yli 1 MW yksiköt) vuonna 2016 lisääntyi eniten tuulivoima, jonka määrä kasvoi yli 500 MW. Kokonaisuudessaan Suomessa on asennettua sähköntuotantokapasiteettia noin 16 000 MW.

Lisätietdot: yli-insinööri Ville Väre ville.vare@energiavirasto.fi, puh 029 5050 092

 

 


Web Content Display