Web Content Display

Uutiset

Asset Publisher

Sidosryhmät näkevät Energiaviraston riippumattomana asiantuntijana

Energiavirasto pyysi lokakuussa sidosryhmiltä palautetta toiminnastaan. Tuoreen asiakas- ja sidosryhmätutkimuksen mukaan sidosryhmät näkevät viraston vahvuutena luotettavan ja riippumattoman asiantuntijatoiminnan. Energiavirasto nähdään myös yhteiskunnallisena vaikuttajana, jonka panos energiamarkkinoiden kehittämiseen ja ilmastotavoitteiden toimeenpanoon on merkittävä.

Moni sidosryhmien edustaja toivoisi viraston toimivan nykyistä dynaamisemmin ja rohkeammin, kyky muuttua ja uudistua sai tutkimuksen kriittisimmät arviot.

Ylijohtaja Simo Nurmi tuntee haasteen ja toteaa viranomaisen toimintatapojen vaativan jatkuvaa päivittämistä: "Pyrimme parantamaan toimintaamme aiempaa asiakaslähtöisemmin, tämän vuoden aikana olemme aloittaneet uudistamaan palveluita ja sähköistä asiointia, toivomme tulosten näkyvän sidosryhmille lähivuosina."

Sidosryhmät kokivat toimivimmiksi viestintäkanaviksi viraston ajankohtaispäivät sekä uutiskirjeen. Viraston verkkosivuille toivottiin parannuksia. Tämä onkin virastossa jo johtamassa uudistuksiin eli uudet verkkosivut avataan ensi keväänä.

Tyytyväisyys viraston toimintaan pysyi kokonaisuudessaan ennallaan vuoden 2016 tutkimukseen verrattuna. Viraston maine sai lähes saman arvosanan kuin kaksi vuotta sitten, mutta toiminta jokaisella tehtäväalueella nähtiin aiempaa vaikuttavampana.

Kyselytutkimukseen vastasi yhteensä 311 sähkö- ja maakaasumarkkinoiden sekä verkkotoiminnan edustajaa, uusiutuvan energian, päästökaupan ja energiatehokkuuden toimijaa sekä median edustajia ja muita yhteistyötahoja.

"Kiitämme lämpimästi jokaista vastaajaa ja huomioimme palautteen toimintamme suunnittelussa ja kehittämisessä", Nurmi summaa.

Tutkimuksen toteutti viestintätoimisto Pohjoisranta Burson-Marsteller. 


Web Content Display