Web Content Display

Uutiset

Asset Publisher

Suomen älyverkkovisio katsoo tulevaisuuden sähköjärjestelmään


Työ- ja elinkeinoministeriön älyverkkotyöryhmä on julkaissut älyverkkovision ohjaamaan työryhmän työtä.

Vision mukaisesti älykkäät sähköverkot toimivat palvelualustana siirryttäessä kohti hajautetumpaa ja vähähiilistä sähköjärjestelmää. Ne lisäävät asiakkaan mahdollisuuksia osallistua sähkömarkkinoille, parantavat sähkön toimitusvarmuutta ja luovat yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia kustannustehokkaasti.

Työryhmä antaa mietintönsä 30.9.2018 mennessä. Lisäksi sen on toimitettava 2.10.2017 mennessä väliraportti, jossa kerrotaan työn edistymisestä ja linjataan loppuraportissa tarkasteltavat aihekokonaisuudet.

Lisätiedot: johtava asiantuntija Suvi Lehtinen, puh 029 5050 061 ja yli-insinööri Ville Väre, puh 029 5050 092

Älyverkkovisio luettavissa TEM:n sivulla

 


Web Content Display