Web Content Display

Uutiset

Asset Publisher

Suomen päästökauppasektorin päästöt kasvoivat 1,7 miljoonaa tonnia vuonna 2016

EU:n päästökauppaan kuuluvien suomalaisten laitosten yhteispäästömäärä oli 27,2 miljoonaa tonnia hiilidioksidia vuonna 2016. Vuonna 2015 vastaavat päästöt olivat 25,5 miljoonaa tonnia ja vuonna 2014 28,8 miljoonaa tonnia.

Päästöjen kasvuun vuonna 2016 vaikutti muun muassa kivihiilen käytön lisääntyminen polttolaitoksilla. Toimialakohtaiset päästötiedot vuosilta 2013-2016 on esitetty liitteessä.

Uusiutuvien, kestävyyskriteerit täyttävien polttoaineiden käyttö päästökauppasektorilla kasvoi noin 2 %. Maakaasun kulutus laski vuonna 2016 yhteensä noin 13 %. Turpeen käyttö vähentyi edellisestä vuodesta noin 4 %. Polttoaineena käytetyn kivihiilen kulutus kasvoi noin 32 % edellisvuoteen nähden. Kivihiilen kulutuksen suhteellinen kasvu oli viime vuonna suurta johtuen lähinnä vuoden 2015 ennätysalhaisesta kulutuksesta. Muutosprosentit perustuvat energiamääriin. Merkittävimpien polttoaineiden kulutus energiana on esitetty liitteessä.

 

Laitoskohtaiset päästötiedot 2013-2016  pdf   excel *

Yrityskohtaiset päästötiedot 2013-2016   pdf   excel *

Toimialakohtaiset päästötiedot 2013-2016 *

Merkittävimpien polttoaineiden kulutus päästökauppasektorilla 2013-2016

* päivitetty 6.6.2018

 

Lisätiedot

Johtaja Tuulia Lepistö, puh 029 5050 041
Ylijohtaja Simo Nurmi, puh 029 5050 011


Web Content Display