Web Content Display

Uutiset

Asset Publisher

Tarjouskilpailu tuesta uusiutuvalle energialle sulkeutuu 31.12.2018

Tarjousten jättöaika Energiaviraston järjestämässä uusiutuvan energian teknologianeutraalissa tarjouskilpailussa on 15.11.-31.12.2018.  Tarjouslomake ja tarjouskilpailuun osallistujan ohje on julkaistu Energiaviraston kotisivuilla:

https://www.energiavirasto.fi/preemiojarjestelma (suomenkielinen)

https://www.energiavirasto.fi/sv/preemiojarjestelma (ruotsinkielinen)

Edellytys tarjouksen jättämiselle on, että sähkön tuottajan puolesta asioivalla henkilöllä on oikeus jättää tarjous sähkön tuottajan nimissä. Energiavirasto kehottaa tarjouskilpailuun osallistujia varmistamaan asiointioikeuden viipymättä.

Erityisesti tarjouskilpailuun osallistujan ohjeessa (luku 4.1.2) tarkoitetuissa poikkeustapauksissa, sähkön tuottajia pyydetään olemaan yhteydessä Energiavirastoon mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 17.12.2018 klo 12:00.


Web Content Display