Web Content Display

Uutiset

Asset Publisher

Tarjouskilpailu uusiutuvan energian sähkötuista

Mediatiedote

Energiavirasto järjestää uusiutuvan energian sähkötukien teknologianeutraalin tarjouskilpailun. Sen perusteella sähkön tuottaja hyväksytään preemiojärjestelmään. Tarjouksia voivat tehdä tuulivoiman, aurinkovoiman, biomassan, biokaasun ja aaltovoiman sähkön tuottajat. Tarjousten jättöaika on 15.11.−31.12.2018 ja tarjoukset tulee jättää Energiavirastolle sähköisesti.

Kilpailutuksen kohteena on vuotuinen sähkön tuotantomäärä, joka on yhteensä 1,4 terawattituntia. Sähkön tuottajat tekevät tarjouksia siitä, millä preemiolla ja kuinka paljon ne ovat valmiita tuottamaan sähköä. Tuotetusta sähköstä pienimmän preemion tarjonneet hankkeet menestyvät tarjouskilpailussa parhaiten.

Kukin preemiojärjestelmään hyväksytty sähkön tuottaja saa oman tarjouksensa mukaisen preemiotuen (pay-as-bid). Se määräytyy preemion ja sähkön markkinahinnan perusteella. Sähkön kolmen kuukauden markkinahinnan keskiarvon ollessa enintään yhtä suuri kuin sähkön viitehinta (30€/MWh), tuki on preemion suuruinen. Markkinahinnan ylittäessä viitehinnan tuki muuttuu liukuvaksi. Tukea ei makseta, jos markkinahinta on vähintään viitehinnan ja tarjotun preemion summa.

Preemiojärjestelmästä valtiolle aiheutuvia kustannuksia on vaikea arvioida, koska niihin keskeisesti vaikuttaa sähkön markkinahinnan tuleva kehitys. Oletuksella, että sähkön markkinahinta olisi 2020-luvulla keskimäärin 35 euroa megawattituntia kohden ja hyväksyttyjen tarjousten mukainen keskimääräinen preemio olisi 10 euroa, vuositasolla valtiolle aiheutuvat kustannukset olisivat 7 miljoonaa euroa. Vuonna 2017 sähkön markkinahinta oli Suomessa keskimäärin 33€/MWh.

Uusiutuvan energian tukien tarjouskilpailu edistää osaltaan kansallisen energia- ja ilmastostrategian toimeenpanoa, jonka tavoitteena on pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman mukaisesti lisätä uusiutuvan energian käyttöä siten, että sen osuus 2020-luvulla nousee yli 50 prosenttiin. Vuonna 2017 uusiutuvan energian osuus energian loppukäytöstä oli noin 40 prosenttia.

Noin puolet EU-maista on kilpailuttanut uusiutuvan energian sähkötukia. Nyt järjestettävä tarjouskilpailu on ensimmäinen laatuaan Suomessa. Kustannustehokkuuden lisäksi kilpailutuksen tavoitteena on tuottaa tietoa eri tuotantoteknologioiden kustannustasoista.

 

Lisätiedot:


Web Content Display