Web Content Display

Uutiset

Asset Publisher

Tehoreservin hankintaa koskeva tarjouspyyntö

Energiavirasto pyytää tarjousta tehoreservikapasiteetista ohessa olevan tarjouspyynnön mukaisesti. Tehoreserviä pyritään hankkimaan yhteensä noin 600 MW, sähkön kulutusjoustoa on tavoitteena hankkia enintään noin 60 MW. Voimalaitokset hankitaan jaksolle 1.7.2017-30.6.2020 ja kulutusjousto ajalle 1.12.2017-28.2.2018, 1.12.2018-28.2.2019 ja 1.12.2019-28.2.2020 , siten että kulutusjousto on tarjottu kaikille talvikausille.

Tarjouspyyntöä koskeviin kysymyksiin on annettu ohjeet tarjouspyynnössä. Mahdolliset kysymykset tulee esittää kirjallisesti viimeistään 29.12.2016 klo 12:00 sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@energiavirasto.fi ja ville.vare@energiavirasto.fi . Puhelimitse tulleisiin tiedusteluihin ei voida vastata.

Tarjoukset tulee jättää Energiavirastoon viimeistään 25.1.2017 klo 12:00. Hankinta-asiakirja löytyy ohessa.

Ohessa myös word-dokumentteina pohjat tarjouspyynnön liitteistä 1-5. Kyseiset liitteet on täytettävä ja toimitettava tarjouksen yhteydessä tarjouspyynnön mukaisesti.

Tarjouspyyntö 16.12.2016

Liitteet word-tiedostoina: 1  2  3  4  5


Web Content Display