Web Content Display

Uutiset

Asset Publisher

Tiedote rakentamisvakuuden asettamisesta preemiojärjestelmässä

Preemiojärjestelmään hyväksyttävän sähkön tuottajan tulee asettaa tarjouksensa mukainen rakentamisvakuus. Rakentamisvakuuden asettamista, toimittamista ja vapauttamista on käsitelty tarjouskilpailuun osallistujan ohjeessa, joka on saatavilla osoitteessa https://www.energiavirasto.fi/preemiojarjestelma.

Energiavirasto on laatinut rakentamisvakuudelle mallipohjan, joka on saatavilla osoitteessa https://www.energiavirasto.fi/preemiojarjestelma. Käyttämällä Energiaviraston laatimaa pohjaa on mahdollista varmistaa, että asetettu rakentamisvakuus on tuotantotukilain edellytysten mukainen.

Energiavirasto haluaa muistuttaa tarjoajia siitä, että rakentamisvakuus tulee asettaa yhden (1) kuukauden kuluessa hyväksymispäätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti on se ajankohta, jolloin Energiaviraston kirjattuna kirjeenä lähettämä hyväksymispäätös kuitataan vastaanotetuksi. Rakentamisvakuuden asettamiselle määrätty yhden (1) kuukauden määräaika alkaa kulua tiedoksisaantipäivästä.

Sähkön tuottajan tulee toimittaa sähköinen kopio rakentamisvakuusasiakirjasta ja mikäli kyseessä on pantattu talletus sähköinen kopio tilinhoitajapankin kuittaamattomuussitoumuksesta osoitteeseen kirjaamo(a)energiavirasto.fi.

Sähkön tuottajan tulee lisäksi toimittaa viipymättä alkuperäinen vakuusasiakirja ja mahdollinen kuittaamattomuussitoumus Energiavirastolle. Asiakirjat tulee toimittaa Energiaviraston postiosoitteeseen: Lintulahdenkuja 4, 00530, Helsinki. Toimitettavaan kirjekuoreen tulee merkitä seuraava teksti: Energiavirasto / Uusiutuvan energian tarjouskilpailu. Mikäli sähkön tuottaja haluaa toimittaa vakuusasiakirjan henkilökohtaisesti, tulee toimituksesta sopia Energiaviraston kanssa etukäteen.

Jos rakentamisvakuutta ei aseteta annetussa määräajassa, hyväksymispäätös raukeaa ja asetettu osallistumisvakuus peritään. Rakentamisvakuuden tulee olla voimassa vähintään kolme (3) vuotta ja kuusi (6) kuukautta rakentamisvakuuden asettamiselle säädetystä viimeisestä vakuuden asettamispäivästä. Rakentamisvakuuden asettamiselle säädetty viimeinen asettamispäivä on yhden (1) kuukauden kuluttua hyväksymispäätöksen tiedoksisaannista. Rakentamisvakuuden asettamiselle säädetty viimeinen asettamispäivä on yksi (1) kuukausi hyväksymispäätöksen tiedoksisaannista. Rakentamisvakuuden mallipohjan mukainen takuu on voimassa 31.12.2022 asti.

Epäselvissä tapauksissa Energiavirasto kehottaa sähkön tuottajia kehotetaan viipymättä ottamaan yhteyttä Energiavirastoon. Energiavirasto tulee täsmentämään rakentamisvakuuden vapauttamista tarjouskilpailun ratkaisemisen jälkeen julkaistavassa preemiojärjestelmään hyväksyttyjen sähkön tuottajien ohjeessa. Energiavirasto tulee lisäksi järjestämään erillisen info-tilaisuuden preemiojärjestelmään hyväksytyille sähkön tuottajille.

Lisätiedot

Energiavirasto pyytää, että yhteydenotot tehtäisiin ensi sijassa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tuotantotuki(a)energiavirasto.fi. Asiantuntijat tavoittaa seuraavista puhelinnumeroista.

Kilpailutusasiantuntija Roland Magnusson, puh. 029 5050 111

Johtava asiantuntija Maiju Seppälä, puh. 029 5050 048

Lakimies Nicoleta Kaitazis, puh. 029 5050 183

Lakimies Vilma Jeskanen, puh. 029 5050 136


Web Content Display