Web Content Display

Uutiset

Asset Publisher

Vuoden 2017 jäännösjakauma julkaistu

Jäännösjakauma kertoo Suomessa kulutetun alkuperältään varmentamattoman sähkön tuotantojakauman sekä jäännösjakauman mukaisen sähkön tuotannon keskimääräiset hiilidioksidipäästöt ja käytetyn ydinpolttoaineen määrän.

Sähkönmyyjät ovat velvollisia ilmoittamaan asiakkailleen vuosittain edellisen kalenterivuoden aikana myymänsä sähkön alkuperän kokonaisjakauman, joka ilmoitetaan Energiaviraston julkaiseman jäännösjakauman avulla. Ilmoitusvelvollisuus perustuu lakiin sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta (1129/2003). Sähkönmyyjien tulee käyttää ilmoituksissaan kyseistä jäännösjakaumaa viimeistään 29.8.2018 jälkeen.

Energiaviraston laskeman jäännösjakauman tulos vuoden 2017 osalta on seuraava:

Fossiiliset energialähteet ja turve:           42,71 %

Uusiutuvat energialähteet:                       13,32 %

Ydinvoima:                                              43,97 %

Jäännösjakauman mukaisen sähköntuotannon keskimääräiset hiilidioksidin ominaispäästöt ovat 264,04 g/kWh ja käytetyn ydinpolttoaineen määrä on 1,21 mg/kWh.

http://www.energiavirasto.fi/jaannosjakauman-julkaisu

Lisätiedot: ylitarkastaja Ville Laasonen, puh 029 5050 088.


Web Content Display