Web Content Display

Uutiset

Asset Publisher

Yli- ja alijäämät sähkön siirtohinnoittelussa


Energiaviraston antoi 8.2.2017 päätökset sähkön siirtohinnoittelun kohtuullisuudesta valvontajaksolla 2012 – 2015 ja julkaisi samalla yhtiökohtaiset tuoton yli- ja alijäämät vastaavalta jaksolta.

Ylijäämä hyvitetään siirtomaksuissa tai investoidaan sähköverkkoon valvontamenetelmien mukaisesti

Mahdollinen ylijäämä (peritty ylihinta) tulee palauttaa lain mukaan asiakkaille seuraavan nelivuotiskauden siirtomaksuissa. Koska siirtomaksujen kohtuullisuus arvioidaan valvontamenetelmien kautta, niin tällöin ylijäämiä voidaan hyvittää investoimalla yhtiön sähköverkkoon sähkömarkkinalain vaatimalla tavalla. Vastaavasti alijäämäinen yhtiö voi korottaa siirtohintoja seuraavalla neljän vuoden jaksolla. Energiavirasto valvoo hinnoittelua yhtiökohtaisesti, asiakkailta ei vaadita mitään toimenpiteitä.

Miten yli/alijäämä lasketaan?

Energiavirasto laskee verkkoyhtiöiden ali- tai ylijäämän neljän vuoden valvontajaksoissa, tämä tehdään vähentämällä oikaistusta tuloksesta kohtuullisen tuotto. Jos koko valvontajakson ajalta kertyneet toteutuneet oikaistut tulokset alittavat valvontajakson kohtuullisten tuottojen määrän, verkonhaltijalle kertyy alijäämää. Jos koko valvontajakson ajalta kertyneet toteutuneet oikaistut tulokset ylittävät kohtuullisten tuottojen määrän, verkonhaltijalle kertyy ylijäämää.

Mikäli toteutunut oikaistu tulos on valvontajakson kuluessa ylittänyt kohtuullisen tuoton määrän vähintään viidellä prosentilla, on ylijäämästä maksettava korkoa. Korkona käytetään oman pääoman kohtuullisen kustannuksen keskiarvoa kyseisen valvontajakson vuosilta.

Hinnoittelu tulee tasapainottaa seuraavalla neljän vuoden jaksolla

Valvontajaksoa koskevassa päätöksessä otetaan huomioon myös edeltävältä valvontajaksolta verkonhaltijalle kertynyt alijäämä tai ylijäämä. Ali- tai ylijäämän Energiavirasto on vahvistanut edeltävää valvontajaksoa koskevassa valvontapäätöksessä. Samoin päättyneen valvontajakson ali- tai ylijäämä otetaan huomioon seuraavalla valvontajaksolla.

Yhtiö voi kompensoida halutessaan seuraavan valvontajakson ylijäämää edellisen valvontajakson alijäämällä. Seuraavalle valvontajaksolle siirtynyt ylijäämä taas on pakollista kompensoida seuraavan valvontajakson aikana syntyneillä alijäämillä. Käytännössä yhtiön oikaistun tuloksen tulee olla alle kohtuullisen tuoton tason vähintään edellisellä valvontajaksolla syntyneen ylijäämän verran.

Lisätiedot: Johtaja Veli-Pekka Saajo, puh 029 5050 023 ja johtava asiantuntija Mikko Friipyöli, puh 029 5050 065.


Usein kysyttyä siirtohinnoittelun valvonnasta


Web Content Display