Web Content Display

Kuluttajien energianeuvonta

Kuluttajien energianeuvonta tarjoaa kuluttajille puolueetonta ja luotettavaa tietoa energiankulutuksesta ja säästömahdollisuuksista.

Koordinoitua kuluttajien energianeuvonta on kehitetty vuodesta 2010 lähtien ja tavoitteena on, että tietoa ja laadukasta neuvontaa on kuluttajilla saatavilla mahdollisimman kattavasti yhdestä paikasta arjen eri tilanteisiin asumisesta liikkumiseen, hankintoihin, remontointiin ja rakentamiseen.

Motiva on kuluttajien energianeuvonnan valtakunnallinen koordinaatiokeskus

Työ- ja elinkeinoministeriö on nimennyt valtion omistaman Motiva Oy:n energianeuvonnan valtakunnalliseksi koordinaatiokeskukseksi ja tukee toimintaa.

Energianeuvonnan ytimen muodostaa keväällä 2013 avattu eneuvonta.fi-portaali. Sen ohella keskeisessä roolissa ovat 15 maakunnassa toimivat neuvojat.

Energiaviraston rooli

Energiavirasto rahoittaa ja ohjaa Motiva Oy:n toimintaa kuluttajien energianeuvonnassa.