Web Content Display

Tietoa sähkö- ja maakaasumarkkinoista

Sähkömarkkina jakaantuu tukku- ja vähittäismarkkinaan. Tukkumarkkinoilla sähkön tuottajat, suuret sähkönkäyttäjät ja vähittäismyyjät käyvät kauppaa sähköstä. Vähittäismarkkinoilla sähkönmyyjät myyvät tukkumarkkinoilta hankkimaansa tai itse tuottamaansa sähköä pienkuluttajille.

Myös maakaasumarkkina jakaantuu tukku- ja vähittäismarkkinaan. Maakaasumarkkinoita ei ole varsinaisesti avattu Suomessa, koska Suomelle on myönnetty poikkeus maakaasumarkkinoiden avaamista koskevien sääntöjen soveltamisesta niin kauan, kun Suomella on vain yksi pääasiallinen kaasutoimittaja, eikä Suomesta ole yhteyttä muiden EU-maiden kaasuverkkoihin.

Lue lisää:

Pohjoismaisista sähkön tukkumarkkinoista
Sähkön vähittäismarkkinasta Suomessa
Maakaasumarkkinoista