Web Content Display

Ennakkotiedot

Kestävyyslain mukainen ennakkotieto

Energiavirasto voi hakemuksesta antaa kestävyyslain mukaisen ennakkotiedon siitä, onko raaka-ainetta pidettävä jätteenä, tähteenä, syötäväksi kelpaamattomana selluloosana tai lignoselluloosana sovellettaessa nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia.

Ennakkotietohakemuksen voi tehdä kestävyyslain mukainen toiminnanharjoittaja. Hakemuksessa tulee olla tarkat tiedot raaka-aineista, joille ennakkotietoa haetaan, sekä asian arvioimiseksi tarvittavat selvitykset. Näitä ovat esimerkiksi:

  • Raaka-aineen nimi
  • Tiedot raaka-aineiden alkuperästä
  • Tiedot prosessista, jonka seurauksena raaka-aineet syntyvät
  • Perustelut sille, miksi raaka-aine tulisi katsoa kestävyyslain mukaiseksi jätteeksi, tähteeksi, prosessitähteeksi syötäväksi kelpaamattomaksi selluloosaksi tai lignoselluloosaksi

Kestävyyslain mukainen ennakkotietohakemus tehdään Energiaviraston ohjeistuksen mukaisesti omalle lomakepohjalleen, joka löytyy täältä.

Linkki:

 

Jakeluvelvoitelain mukainen ennakkotieto

Energiavirasto voi hakemuksesta antaa jakeluvelvoitelain mukaisen ennakkotiedon siitä, onko raaka-aine jakeluvelvoitelain 5 §:ssä tarkoitettu raaka-aine. Energiavirasto voi siis hakemuksesta antaa ennakkotiedon siitä, onko raaka-aine tuplalaskettava eli jakeluvelvoitelain liitteen mukainen raaka-aine, grandfathering-lausekkeen mukainen raaka-aine tai onko kyseessä jakeluvelvoitelain 7 prosenttiyksikön katon mukainen raaka-aine. 

Ennakkotietohakemuksen voi tehdä jakeluvelvollinen toiminnanharjoittaja tai kestävyyslain mukainen toiminnanharjoittaja. Jakelijan hakemus voi koskea vain sellaisia raaka-aineita, joita käytetään jakelijan oman jakeluvelvoitteen täyttämiseen tarkoitettujen biopolttoaineiden tuottamisessa tai valmistuksessa. Toiminnanharjoittajan hakemus voi koskea vain sellaisia raaka-aineita, joita toiminnanharjoittaja käyttää tai aikoo käyttää biopolttoaineiden tuotannossaan tai valmistuksessaan.

Raaka-aine voidaan katsoa tuplalaskettavaksi, jos se on mainittu jakeluvelvoitelain liitteessä. Tuplalaskettaviksi haettavien raaka-aineiden osalta hakemuksessa tulee olla vähintään seuraavat tiedot:

  • Raaka-aineen nimi
  • Tiedot prosessista, jonka seurauksena raaka-aine syntyy
  • Perustelut sille, miksi raaka-aine tulisi katsoa liitteen mukaiseksi raaka-aineeksi
  • Raaka-aineen hyödyntämiseksi koskevat suunnitelmat

Grandfathering-lausekkeen mukaisilla tarkoitetaan raaka-ainetta, jonka Energiavirasto on biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain nojalla määritellyt jätteeksi, tähteeksi, syötäväksi kelpaamattomaksi selluloosaksi tai lignoselluloosaksi ja jota on käytetty toiminnassa olevassa laitoksessa ennen 9.9.2015.

Jakeluvelvoitteen 7 prosenttiyksikön katolla tarkoitetaan sitä, että toiminnanharjoittaja saa täyttää jakeluvelvoitteestaan enintään 7 prosenttiyksikköä biopolttoaineilla, jotka on tuotettu paljon tärkkelystä sisältävistä viljelykasveista sekä sokerikasveista, öljykasveista ja maatalousmaalla pääasiassa energiakäyttöön viljellyistä pääviljelykasveista.

Jakeluvelvoitelain mukainen ennakkotietohakemus tehdään Energiaviraston erillisen ohjeistuksen mukaisesti omalle lomakepohjalleen, joka löytyy täältä

Linkki: