Web Content Display

Hinnasto

Energiaviraston suoritteista perittävien maksujen perusteisiin sovelletaan valtion maksuperustelakia (150/1992). Energiaviraston päätösten hinnat määräytyvät Työ- ja elinkeinoministeriön Energiaviraston maksullisista suoritteista annetun asetuksen (maksuasetus) mukaan. 

Maksuasetuksen mukaan biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain mukaisista Energiaviraston päätöksistä peritään hakijoilta maksuja seuraavasti:

Suorite

Hinta, euroa

Kestävyysjärjestelmän hyväksyminen tai muuttaminen

Päätös laajan toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän hyväksymisestä

8000

Päätös suppean kestävyysjärjestelmän hyväksymisestä

2000

Päätös laajan toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän hyväksymispäätöksen muuttamisesta

4000

Päätös suppean kestävyysjärjestelmän hyväksymispäätöksen muuttamisesta

1000

Ennakkotietopäätökset

Kestävyyslain mukainen biopolttoaineiden tai bionesteiden raaka-ainetta koskeva ennakkotietopäätös

3000

Jakeluvelvoitelain mukainen biopolttoaineiden tai bionesteiden raaka-ainetta koskeva ennakkotietopäätös

3000

Todentajien päätökset

Päätös todentajan hyväksymisestä

3400

Päätös todentajaa koskevan hyväksymispäätöksen muuttamisesta

1500