Web Content Display

Hyväksytyt todentajat

Energiavirasto on hyväksynyt biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain mukaisiksi todentajiksi alla olevat todentajaorganisaatiot. Hyväksymispäätökset ovat toistaiseksi voimassa olevia.


DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab

Inspecta Sertifiointi Oy

ÅF-Consult Oy