Web Content Display

Hyväksytyt todentajat

 

Ennen hyväksymisen hakemista Energiavirastolta todentajien tulee hakea akkreditointia FINASilta. Tilapäisen hyväksynnän ja akkreditoinnin saaneen todentajan tulee hakea virallista, toistaiseksi voimassa olevaa hyväksyntää Energiavirastolta määräajan kuluessa.

 

Määräajaksi hyväksytyt todentajat

ÅF-Consult Oy, Hyväksymispäätös, Pätevyysalueen laajennus

Inspecta Sertifiointi Oy, Hyväksymispäätös, Pätevyysalueen laajennus, Päätös huomautuksen antamisesta (2.3.2018)

 

Virallisesti hyväksytyt todentajat

ei vielä hyväksyttyjä todentajia

 

Voimassa olevat todentajien pätevyysalueet

NACE 1.1/Prodcom 2007 Toimiala Inspecta ÅF-Consult
13.10 Rautamalmien louhinta    
14.30 Kemiallisten ja lannoitemineraalien louhinta   X
17.11 Puuvillatyyppisten kuitujen valmistelu ja kehruu    
18.10 Nahkavaatteiden valmistus    
21.11.14 Mekaanisen massan valmistus X X
21.12 Paperin, kartongin ja pahvin valmistus X X
24.13 Muiden epäorgaanisten peruskemikaalien valmistus X X
24.14 Muiden orgaanisten peruskemikaalien valmistus X  
24.15 Lannoitteiden ja typpiyhdisteiden valmistus   X
24.16.10.35 Suoraketjuinen pientiheyspolyeteeni X  
24.16.10.39 Pientiheyspolyeteeni X  
24.16.10.50 Suurtiheyspolyeteeni X  
24.16.30.10 Polyvinyylikloridi X  
24.16.40.40 Polykarbonaatti X  
24.16.51.30 Polypropeeni X  
24.70 Tekokuitujen valmistus    
27.10 Raudan, teräksen ja rautaseosten valmistus X X
27.42 Alumiinin tuotanto    
27.43 Lyijyn, sinkin ja tinan tuotanto X X
27.44 Kuparin tuotanto X X