Web Content Display

Päästöoikeuksien jakaminen maksutta neljännellä päästökauppakaudella 2021-2030 (päästöoikeuksien ilmaisjako)


Päästöoikeuksia jaetaan maksutta hakemuksesta EU-päästökauppajärjestelmässä myös vuoden 2020 jälkeen päästökauppalainsäädännössä määritellyille laitoksille, jotka ovat mukana päästökauppajärjestelmässä.

Nykyisellä eli kolmannella päästökauppakaudella työ- ja elinkeinoministeriö on hoitanut päästöoikeuksin jakamisen maksutta. Tehtävät siirtyvät neljännen päästökauppakauden osalta Energiavirastolle siten, että Energiavirasto käsittelee tulevalle kaudelle 2021-2025 maksutta jaettavien päästöoikeuksien hakemukset sekä muut tulevan kauden päästöoikeuksien maksutta jakamiseen liittyvät tehtävät. Työ- ja elinkeinoministeriö hoitaa nykyisen päästökauppakauden maksutta jaettavien päästöoikeuksia koskevat tehtävät sekä seuraavan kauden osalta perustietoselvityksen tarkastuksen sekä toimituksen komissiolle 30.9.2019 mennessä.

Hakuaikaa on pidennetty alkuperäisestä aikataulusta. Pidennetyn hakuajan mukaisesti hakemukset tulee jättää viimeistään 31.5.2019.

FINETS-asiointijärjestelmään

Yhteydenotot

Työ- ja elinkeinoministeriö

Kaikki 3. päästökauppakauden ilmaisjakoasiat paastokauppa2013@tem.fi

4. kauden hakemuksen perustietoselvitykseen liittyvät kysymykset paastokauppa2020@tem.fi

Hakemuksen täyttämistä koskevat tapaamiset juha.rajala@tem.fi

Energiavirasto

4. kauden hakemuksen tarkkailumenetelmäsuunnitelmaan (MMP) liittyvät ja Finets-asiointijärjestelmään liittyvät kysymykset ilmaisjako2021-2030@energiavirasto.fi

Yleisempiä päästöoikeuksien ilmaisjakoon ja sen hakemiseen liittyviä kysymyksiä voi lähettää sekä Energiavirastoon että työ- ja elinkeinoministeriöön.