Web Content Display

Tukipäätökset

 
Energiavirasto antaa hakemuskäsittelyn jälkeen päätöksen tuen myöntämisestä. Energiaviraston on maksettava tuki sen kalenterivuoden loppuun mennessä, jona tukea on haettu.
 
Tukipäätökset julkaistaan Energiaviraston SATU-järjestelmässä.
 
Vuonna 2017 maksettu tuki toimialoittain
 
Laitosten toimiala Tukisumma
21.11.14 Mekaaninen puumassa 1 588 910,24 €
21.12 Paperin, kartongin ja pahvin valmistus 3 533 950,09 €
24.13 Muiden epäorgaanisten peruskemikaalien valmistus 12 949 424,55 €
24.14 Muiden orgaanisten peruskemikaalien valmistus 180 228,66 €
24.15 Lannoitteiden ja typpiyhdisteiden valmistus 190 530,48 €
27.10 Raudan, teräksen ja rautaseosten valmistus  6 461 218,70 €
27.43 Lyijyn, sinkin ja tinan tuotanto 2 596 862,85 €
27.44 Kuparin tuotanto 177 841,55 €
14.30 Kemiallisten ja lannoitemineraalien louhinta, 24.13 Muiden epäorgaanisten peruskemikaalien valmistus ja 24.15 Lannoitteiden ja typpiyhdisteiden valmistus 547 946,26 €
21.11.14 Mekaaninen puumassa ja 21.12 Paperin, kartongin ja pahvin valmistus 8 413 824,94 €
24.13 Muiden epäorgaanisten peruskemikaalien valmistus ja 24.14 Muiden orgaanisten peruskemikaalien valmistus 93 284,44 €
24.13 Muiden epäorgaanisten peruskemikaalien valmistus ja 24.15 Lannoitteiden ja typpiyhdisteiden valmistus 29 100,85
24.14 Muiden orgaanisten peruskemikaalien valmistus ja 24.16 Muoviaineiden valmistus 848 541,60 €
24.13 Muiden epäorgaanisten peruskemikaalien valmistus ja 27.44 Kuparin tuotanto 294 315,50 €
Yhteensä 37 905 980,71 €
 
 
Päätöksien hinnat
 
Tuen myöntämistä koskevat päätökset ovat maksullisia. Maksut on määritetty kulloinkin voimassa olevassa Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa Energiaviraston maksullisista suoritteista.
 
Laajaa arviointia edellyttävä päätös: 1 900 euroa.
 
Suppeaa arviointia edellyttävä päätös: 600 euroa.
 
Toiminnanharjoittajalle lähetetään päätöksestä lasku hakemuskäsittelyn jälkeen.