Web Content Display

Kuluttajan oikeudet

Maakaasumarkkinalain (508/2000) mukaan kuluttaja-asiakkaalla on:

  • Oikeus liittyä kaasuverkkoon ja saada siirtopalvelua verkonhaltijalta kohtuulliseen hintaan
  • Oikeus solmia kaasunmyyntisopimus toimitusvelvollisen maakaasunmyyjän kanssa
  • Oikeus saada tietoa verkkopalvelun ja energian hinnan muodostumisesta

Energiavirasto valvoo maakaasumarkkinalain ja sen nojalla annettuja säädösten ja määräysten noudattamista yleisellä tasolla.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto valvoo puolestaan yleisesti kuluttajien oikeuksia yhteiskunnassa. Kilpailu- ja kuluttajaviraston tehtävänä on muun muassa valvoa, ettei markkinoinnissa käytetä sopimattomia menettelytapoja tai anneta harhaanjohtavia tietoja ja ettei kuluttajasopimuksissa käytetä kohtuuttomia sopimusehtoja. Kilpailu- ja kuluttajaviraston alaisuudessa työskentelevät kuluttajaneuvojat antavat opastusta ja avustavat kuluttajaa maksutta kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisissä yksittäisissä riita-asioissa.

Linkit: