Lomakkeet

 

 

Preemiojärjestelmän lomakkeet

Tarjouslomake / Anbudsblankett

Sähköverkonhaltijan lausunto (tarjouskilpailuun osallistumisen mahdollistavan) liittymistarjouksen antamatta jättämisestä
Takuumallipohja

 

Liikenteen infratuen lomakkeet

Tarjouslomake / Anbudsblankett

Valtakirja suomeksi

Valtakirja ruotsiksi

 

 

Jakeluverkonhaltijan ja suljetun jakeluverkon sähköverkkolupahakemukset

Jakeluverkonhaltijan sähköverkkolupahakemuksen hakulomake
Jakeluverkonhaltijan sähköverkkolupahakemuksen täyttöohje
Jakeluverkonhaltijan tulos- ja tasesuunnitelma
Jakeluverkonhaltijan vakuutus päätösvallasta varoihin
Jakeluverkonhaltijan vakuutuspäätösvallasta liittymis- ja sähköverkkosopimuksiin
Suljetun jakeluverkon sähköverkkolupahakemuksen täyttöohje
Suljetun jakeluverkon sähköverkkoluvan hakulomake

 

Suunnitelma tuntimittauksen järjestämiseksi jakeluverkossa on avattu täytettäväksi valvontatietojärjestelmään

Käyttöoikeuksien hakeminen
Käyttöoikeushakemus
Ohje: Suunnitelma tuntimittauksen järjestämiseksi jakeluverkossa

 

Rekisteröityminen valvontatietojärjestelmään

Hakemuslomake (VATI)

 

Sähkönhintavertailu-järjestelmä (hintatieto-järjestelmä)

Sähkönmyyjän rekisteröinti sähkönhintavertailu-järjestelmään
Sähköverkonhaltijan rekisteröityminen sähkönhintavertailu-järjestelmään
Rekisteröityminen sähkön toimittajan vaihtomäärätietojen toimittamiseksi
Maakaasuverkonhaltijan rekisteröityminen hintatieto-järjestelmään

Hakemus käyttöoikeuksien avaamiseksi hintatieto-järjestelmään

 

Päästölupaa koskevat hakemukset

 

Päästökaupparekisteriä koskevat lomakkeet

Selvitys tosiasiallisista edunsaajista

 

 

Täältä tuotantotuen lomakkeet

 

Täältä kestävyyskriteerien lomakkeet

 

Täältä alkuperätakuun lomakkeet