Web Content Display

Maakaasulasku

Maakaasuntoimittaja laskuttaa maakaasunkäyttäjää sopimuksien mukaisesti perustuen maakaasunkulutuksen mittaukseen, jollei muuta ole sovittu. Mikäli maakaasun mittauslaitteisto ei ole etäluettava, maakaasun laskutus perustuu arvioituun kulutukseen. Silloin maakaasun laskutus tasataan kerran vuodessa joko kuluttaja-asiakkaan ilmoittaman tai maakaasun toimittajan edustajan lukeman mittarilukeman perusteella. Maakaasuntoimittaja ja -käyttäjä voivat sopia keskenään myös täsmälaskutuksesta, jolloin käyttäjä toimittaa mittarilukeman sovituin aikavälein.

Tässä osiossa kerrotaan tarkemmin maakaasulaskun sisällöstä ja siitä, kuinka toimia maksuvaikeustilanteessa.

Lue myös lisää maakaasun kulutuksen mittauksesta.