Web Content Display

Maakaasun kulutuksen mittaus

Asiakkaan laskutus maakaasun käytöstä perustuu mittauslaitteiston mittauslukemiin. Paikallinen maakaasuverkon haltija vastaa mittauspalveluiden järjestämisestä ja toimittaa ne tarvittaessa muille maakaasumarkkinoiden osapuolille.

Yleensä maakaasun mittauslaitteiston omistaa maakaasuverkonhaltija, ellei toisin sovita. Mikäli maakaasun käyttäjä haluaa hankkia itse mittauslaitteiston, tulee mittauslaitteiston täyttää maakaasuverkonhaltijan määrittelemät tekniset vaatimukset.

Jos maakaasun mittauslaitteisto ei ole etäluettava, mittarinluennasta sovitaan toimittajan kanssa tehtävissä sopimuksissa. Mikäli laskutus perustuu arvioituun maakaasun kulutukseen, tulee se tasata kerran vuodessa.

Lue lisää maakaasulaskusta.