Web Content Display

Maakaasuverkkoon liittyminen

Uuden käyttöpaikan liittämiseksi tulee olla ensin yhteydessä paikalliseen maakaasun jakeluverkonhaltijaan sekä tehdä maakaasun liittymissopimus jakeluverkonhaltijan kanssa. Asunto-osakeyhtiömuotoisissa rivi- tai kerrostaloissa päätöksen ja sopimuksen jakeluverkonhaltijan verkkoon liittymisestä tekee yksittäisen asukkaan sijasta taloyhtiö.

Maakaasumarkkinalain mukaan maakaasuverkonhaltijan tulee pyynnöstä ja kohtuullista korvausta vastaan liittää verkkoonsa tekniset vaatimukset täyttävät maakaasun käyttöpaikat. Maakaasuverkonhaltijan pitää julkaista liittämistä koskevat tekniset vaatimukset ja antaa maakaasuverkkoon liittymistä harkitsevalle arvio liittymiskustannuksista ja liittymän toimitusajasta.

Maakaasun käyttöönotto edellyttää maakaasuverkon sijaintia paikkakunnalla. Voit tarkistaa Suomen Kaasuyhdistyksen internet-sivuilta maakaasuverkon sijainnin. Sivuilta löydät myös maakaasuntoimittajien yhteystiedot.

Linkit: