Web Content Display

Uutiset

Asset Publisher

Selvitys Venäjän 400 kV yhteyksien siirtopalveluehdoista

Energiavirasto tilasi marraskuussa 2017 SKM Market Predictorilta selvityksen koskien Suomen ja Venäjän välisillä 400 kV yhteyksillä sovellettavia siirtopalveluehtoja. Työn tarkoituksena oli selvittää ehtojen toimivuus sekä kehitysmahdollisuuksia. 
 
Selvitystyössä käsiteltiin nykyistä dynaamista tariffirakennetta sekä arvioitiin sen toimivuutta verrattuna erityisesti kiinteään tariffiin ja näiden vaikutusta Suomen ja Venäjän väliseen sähkökauppaan. Vaikutuksia tutkittiin erilaisilla skenaarioilla. Selvityksen mukaan dynaaminen tariffirakenne lisää sähkökauppaa Suomen ja Venäjän välillä.
 
Työssä on tutkittu myös mahdollisen dynaamisen tariffin kattohinnan toteutusta ja  vaikutusta sekä tariffissa käytettävää Venäjän sähkönhinnan referenssiä.
 
 
Lisätiedot: yli-insinööri Ville Väre, 029 5050 092.
 

Web Content Display