Web Content Display

Tarjouskilpailu uusiutuvan energian tuista

Energiavirasto järjestää uusiutuvan energian teknologianeutraalin tarjouskilpailun. Tarjouksia preemiojärjestelmään voivat tehdä tuulivoiman, aurinkovoiman, biomassan, biokaasun ja aaltovoiman sähkön tuottajat. Tarjousten jättöaika oli 15.11.-31.12.2018. Tarjouskilpailuun osallistujan ohje on ollut kommentoitavana 19.9.-8.10.2018. Energiavirasto kiittää kaikkia palautetta antaneita.  

 

Linkki: Tiedote kilpailun tuloksista (27.3.2019) ja päätökset

 

Tiedote rakentamisvakuuden asettamisesta preemiojärjestelmässä (5.3.2019)

OHJEET JA LOMAKKEET

Rakentamisvakuuspohja (suomeksi)

Rakentamisvakuuspohja (ruotsiksi)

Tarjouskilpailuun osallistujan ohje suomeksi

Tarjouskilpailuun osallistujan ohje ruotsiksi

Valtakirjalomake / Fullmaktsblankett

Sähköverkonhaltijan lausunto (tarjouskilpailuun osallistumisen mahdollistavan) liittymistarjouksen antamatta jättämisestä

 

TIEDOTTEET JA TILAISUUDET

Energiaviraston ilmoitus uusiutuvan energian tarjouskilpailun tarjousten jättöajasta ja määräpäivästä

20.9.2018 tiedotustilaisuuden materiaali löytyy tästä.

Julkaistut tiedotteet ja tilaisuudet löytyvät täältä.

 

LISÄTIEDOT

Ensisijainen yhteydenottotapa tarjouskilpailuun liittyvissä kysymyksissä on sähköposti. Kysymykset pyydetään lähettämään sähköpostiosoitteeseen tuotantotuki(a)energiavirasto.fi, josta ne ohjataan oikealle henkilölle.

Kilpailutusasiantuntija Roland Magnusson (roland.magnusson(a)energiavirasto.fi, puh. 029 5050 111)
Johtava asiantuntija Maiju Seppälä (maiju.seppala(a)energiavirasto.fi, puh. 029 5050 048)
Johtaja Pekka Ripatti (pekka.ripatt(a)energiavirasto.fi, puh. 029 5050 075)
Lakimies Vilma Jeskanen (vilma.jeskanen(a)energiavirasto.fi, puh. 029 5050 136)
Lakimies Nicoleta Kaitazis (nicoleta.kaitazis(a)energiavirasto.fi, puh. 029 5050 183)

YLEISTÄ

Kilpailutuksen kohteena on vuotuinen sähkön tuotantomäärä, joka on yhteensä 1,4 terawattituntia. Se kilpailutetaan yhdellä kerralla. Sähkön tuottajat tekevät tarjouksia siitä, millä preemiolla ja kuinka paljon ne ovat valmiita tuottamaan sähköä. Maksettava tuki määräytyy kiinteän ja liukuvan preemion yhdistelmänä, ja sitä maksetaan tuotetun sähkön määrän perusteella. Tuotetusta sähköstä pienimmän preemion tarjonneet hankkeet menestyvät tarjouskilpailussa parhaiten.

Tuotantotukilaissa säädetään kilpailuun osallistumisen edellytyksistä. Energiaviraston tarjouskilpailuun valmistautujan ohjeessa annetaan tarkentavia tietoja eräistä keskeisistä edellytyksistä. Ohje on tarkoitettu sähkön tuottajille, jotka valmistelevat tarjouskilpailuun osallistumistaan.

Tarjouskilpailuun osallistujan ohjeessa käsitellään kilpailutuksen toteuttamista, preemiosta tarjoamista, tarjouskilpailuun osallistumisen edellytykset kokonaisuudessaan, tuen saamisen edellytykset, sekä preemiojärjestelmään hyväksytyn sähkön tuottajan oikeudet ja velvollisuudet.