Web Content Display

Raportointi

Markkinaosapuolten tulee raportoida tukkutason energiatuotteita koskevat liiketoimensa ACERille. Raportointi koskee toteutuneita liiketoimia ja niitä koskevia tarjouksia. Velvoite tulee voimaan 9 kuukauden kuluttua siitä, kun Euroopan komissio on antanut REMITiä koskevat täytäntöönpanoasetuksen. ACERin ylläpitää raportointijärjestelmää (ARIS).

Raportoitavien liiketoimien luettelo määritellään Euroopan komission antamassa täytäntöönpanoasetuksessa. ACER ylläpitää päivitettyä listaa raportoitavista liiketoimista.

Raportointi koskee energiahyödykkeitä ja rahoitusjohdannaisia. Energiahyödykkeitä ovat sähkö ja maakaasu mukaan lukien nesteytetty maakaasu eli LNG. Raportoitavia ovat myös liiketoimet, joihin liittyvä sähkön tai maakaasun toimitus, tuotanto tai siirto tapahtuu ETA-valtiossa.