Web Content Display

Sähkön alkuperä

Laki sähkön alkuperän ilmoittamisesta ja varmistamisesta (1129/2003) velvoittaa sähkönmyyjiä ilmoittamaan sähkönkäyttäjille hankkimansa ja edelleen myymänsä sähkön alkuperää koskevia tietoja.

Sähkönmyyjän tulee ilmoittaa Suomessa myymänsä sähkön tuottamisessa käytettyjen energialähteiden osuudet vähintään seuraavalla tarkkuudella:

  • fossiiliset energialähteet ja turve
  • uusiutuvat energialähteet
  • ydinvoima

Tiedot on annettava vähintään kerran kalenterivuodessa sähkölaskuissa tai niiden liitteissä. Lisäksi tiedot on ilmoitettava myynninedistämisaineistossa sekä pidettävä sähkönkäyttäjien saatavilla. Sähkötuotteiden alkuperän voi myös tarkistaa Energiaviraston hintavertailupalvelusta www.sahkonhinta.fi.

Mikäli sähkönmyyjä markkinoi myymäänsä sähköä uusiutuvilla energialähteillä tuotettuna, tulee sähkön olla varmennettu alkuperätakuujärjestelmällä. Alkuperätakuu tarkoittaa sertifikaattia, joka myönnetään uusiutuvalla energialla tai tehokkaalla yhteistuotannolla tuotetulle sähkölle. Kun uusiutuvalla energialla tuotettu sähkö myydään kuluttajalle, takuu tulee käytetyksi ja sähkönmyyjän tulee silloin peruuttaa takuu. Lue lisää sähkön alkuperätakuusta.

Yksityiskohtaisempaa tietoa käytetyistä energialähteistä saa suoraan sähkönmyyjältä.

Lain mukaan sähkönmyyjän tulee huolehtia siitä, että tietojen luotettavuus pystytään varmistamaan vähintään kuuden vuoden ajan sen kalenterivuoden päättymisestä, jolta tiedot ovat.

Mikäli sähkönmyyjä ilmoittaa vääriä tietoja, se toimii sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta annetun lain vastaisesti. Lain noudattamista valvovat Energiavirasto ja markkinoinnissa annettujen tietojen osalta myös Kilpailu- ja kuluttajavirasto.

Linkit: