Web Content Display

Sähkön alkuperätakuu


Sähköä voidaan markkinoida uusiutuvalla energialla tuotettuna sähkönä vain, jos sille on myönnetty alkuperätakuu. Suomessa alkuperätakuut myöntää kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj. Energiaviraston tehtäväksi on määrätty lain noudattamisen valvonta. 

Energiavirasto valvoo sähkön alkuperän ilmoittamisvelvoitteen noudattamista sekä arviointilaitosten ja rekisterinpitäjän toimintaa. Virasto hyväksyy alkuperätakuulain tarkoittamat arviointilaitokset. Sillä on valvonnan toteuttamiseksi oikeus saada tietoja voimalaitosten haltijoilta, rekisterin pitäjältä, arviointilaitoksilta sekä sähkönmyyjiltä. 

Energiavirasto laskee ja julkaisee kansallisen jäännösjakauman, jota sähkönmyyjän pitää käyttää alkuperän pohjaksi varmentamattomalle, uusiutuvalle sähkölle sekä alkuperältään tuntemattomalle sähkölle. Viraston tehtävänä on Fingridin alkuperätakuisiin liittyvien palvelujen ehtojen ja hinnoittelumenetelmien vahvistaminen sekä alkuperätakuun myöntämiseen ja siirtämiseen liittyvän hinnoittelun valvonta. Rekisterinpitäjän palvelun hinnoittelun pitää olla kohtuullista ja mahdollistaa alkuperätakuujärjestelmän hyödyksi käyttämisen myös pienemmille tuottajille.

Uusiutuvia energialähteitä ovat:

 • tuulienergia
 • aurinkoenergia
 • ilmalämpöenergia
 • geo- ja hydroterminen energia
 • valtamerienergia
 • vesivoima
 • biomassa
 • kaatopaikka-, jätevedenpuhdistamo- ja biokaasut


Sähkön alkuperän ilmoittaminen

Sähkönmyyjä on velvollinen ilmoittamaan asiakkailleen vuosittain edellisen kalenterivuoden aikana myymänsä sähkön alkuperän kokonaisjakauman. Jakauma on ilmoitettava sähkölaskuissa ja myynninedistämisaineistossa sekä pidettävä sähkönkäyttäjien saatavilla. Ilmoitus pitää tehdä vähintään seuraavalla tarkkuudella:

 • fossiiliset energialähteet ja turve
 • uusiutuvat energialähteet
 • ydinvoima

Samalla sähkönmyyjän on ilmoitettava myymänsä sähkön tuotannosta aiheutuneet CO2-päästöt ja ydinjätteen määrä. Kokonaisjakauman lisäksi kuluttajille voidaan ilmoittaa heidän ostamansa tuotteen alkuperäjakauma.

Linkit:

Fingrid  Alkuperätakuu