Web Content Display

Sopimattomat menettelyt

Jos sopimuksen tekemisestä on annettu vääriä tietoja tai sähkönmyyjä on vaihdettu vastoin tahtoa, ensin kannattaa olla yhteydessä tiedot antaneeseen elinkeinonharjoittajaan. Jos asia ei selviä, voi ottaa yhteyttä kuluttajaneuvontaan ja tarvittaessa asian voi viedä kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

Sopimattomina menettelyinä markkinoinnissa pidetään muun muassa seuraavia menettelyjä:

  • Markkinoinnista ei käy selvästi ilmi sen kaupallinen tarkoitus eikä se, kenen lukuun markkinoidaan.
  • Markkinoinnissa tai asiakassuhteessa annetaan totuudenvastaisten tai harhaanjohtavien tietoja.
  • Markkinoinnissa tai asiakassuhteessa jätetään antamatta olennaisia tietoja, jotka kuluttaja tarvitsee ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöksen tekemiseksi.
  • Markkinoinnissa tai asiakassuhteessa käytetään aggressiivista menettelyä, jona pidetään häirintää, pakottamista ja muuta sellaista kuluttajan painostamista, joka on omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöksen, jota hän ei ilman painostamista olisi tehnyt.

Myös kuluttaja-asiakkaiden markkinoinnin asianmukaisuuden valvonta kuuluu Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimivaltaan. Kuluttaja voi olla tarvittaessa olla näistä asioista yhteydessä kuluttajaviranomaisiin (kuluttajaneuvojat, Kilpailu- ja Kuluttajavirasto).