Web Content Display

Reilua energiaa

Energiavirasto valvoo ja edistää energiamarkkinoita, päästöjen vähentämistä, energiatehokkuutta sekä uusiutuvan energian käyttöä.

Virasto on aktiivinen markkinoiden edistäjä, joka toimii avoimesti, tasapuolisesti, arvostavasti ja reilusti yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa etsiessään aktiivisesti kestäviä ratkaisuja.

Omalla vastuualueellaan se on älykkään energian asiantuntija, joka hallitsee niin uusiutuvan energian kuin energiatehokkuuden ja –varmuudenkin teemat. Energiavirasto on kansainvälisesti arvostettu kehittäjä ja kumppani.

Energiavirasto on riippumaton ja vastuullinen – toiminnan luotettavuus kumpuaa vahvasta osaamisesta. Se katsoo asioita neutraalisti, laajasta näkökulmasta. Näkemyksellisyyttä se kehittää yhteiskunnan hyväksi.

Laki Energiavirastosta