Web Content Display

Toimitusvelvollisuus

Toimitusvelvollisuus tarkoittaa sitä, että jakeluverkonhaltijan vastuualueella yhden sähkönmyyjän on toimitettava sähköenergiaa kuluttaja-asiakkaille ja eräille muille pienehköille sähkönkäyttäjille julkisilla hinnoilla ja ehdoilla. Näiden hintojen tule olla kohtuullisia.

Toimitusvelvollisuus on määritelty sähkömarkkinalaissa (588/2013) ja sen tarkoituksena on sähköenergian toimituksen turvaaminen kuluttaja-asiakkaille ja muille loppukäyttäjille, joiden käyttöpaikka on varustettu enintään 3 x 63 ampeerin pääsulakkeilla tai joiden sähkönkäyttöpaikaan hankitaan sähköä enintään 100 000 kilowattituntia vuodessa. Vähittäismyyjällä, jolla on huomattava markkinavoima jakeluverkonhaltijan vastuualueella, on toimitusvelvollisuus. Mikäli jakeluverkonhaltijan vastuualueella ei ole vähittäismyyjää, jolla on huomattava markkinavoima, on toimitusvelvollisuus sillä vähittäismyyjällä, jonka toimitetun sähkön määrällä mitattu markkinaosuus toimitusvelvollisuuden piirissä olevien loppukäyttäjien hankkimasta sähköstä on kyseisellä vastuualueella suurin.

Sähkönmyyjän poistuessa markkinoilta, esimerkiksi konkurssin vuoksi, jakeluverkonhaltija ei saa keskeyttää sähköntoimitusta.  Tämä koskee myös tilanteita, joissa muu kuin toimitusvelvollinen sähkönmyyjä, poistuu markkinoilta.

Jakeluverkonhaltijan on jatkettava sähköntoimitusta toimitusvelvollisuuden piirissä oleville asiakkaille siihen asti, kun Energiavirasto määrää uuden sähkönmyyjän. Jakeluverkonhaltijan on ilmoitettava muille kuin toimitusvelvollisuuden piirissä oleville asiakkaille toimituksen keskeyttämisestä ja jatkettava tämän jälkeen sähkön toimitusta kolmen viikon ajan.

Linkit: