Web Content Display

Kompensaatiotuen hakeminen

Kompensaatiotukea haetaan tuotantolaitoskohtaisesti takautuvasti kalenterivuosittain. Tukea haetaan Energiaviraston SATU-järjestelmän kautta. 
 
Tukihakemus on toimitettava Energiavirastolle viimeistään 30.4. tarkasteluvuotta seuraavana vuonna.
 
Tuki lasketaan erikseen kullekin tukeen oikeutetulle tuotteelle. Ensimmäisen tukihakemuksen yhteydessä määritetään tukeen oikeutetun tuotteen perustuotos tai sähkönkulutuksen perustaso eli keskimääräinen sähkönkulutus. Perustuotos tai sähkönkulutuksen perustaso pysyy pääsääntöisesti samana koko tukikauden (2016-2020). Tuki lasketaan sen perusteella myös seuraavina vuosina, mikäli toiminnanharjoittaja hakee tukea eikä tuettavan tuotteen tuotantokapasiteetti ole laajentunut. 
 
Tukihakemuksissa tulee olla todentajan todennus hakemuksessa esitettyjen tietojen kattavuudesta, luotettavuudesta, uskottavuudesta ja tarkkuudesta.
 
Alla olevassa luettelossa on tiivistelmä hakuprosessin etenemisestä tuenhakijan näkökulmasta. Kaikista tiivistelmän kohdista on ohjeistettu tarkemmin ja annettu esimerkkejä Energiaviraston ohjeessa kompensaatiotuen hakijoille.
 
1. Varmistetaan laitoksen tuottaman tuotteen kuuluminen päästökaupan kompensaatiotuen piiriin.
 
2. Varmistetaan, että kulutettuun sähköön sisältyy CO2-kustannus.
 
3. Selvitetään alustavasti, onko laitoksen tuotanto- ja sähkönkulutusmäärillä tuen hakeminen taloudellisesti kannattavaa.
 
4. Täytetään ja lähetetään sähköisen asiointijärjestelmän (SATU) käyttäjäksi hakeutumiseksi tarvittavat lomakkeet Energiavirastoon.
 
5. Valitaan Energiaviraston hyväksymä todentaja ja tehdään sopimus tietojen todentamisesta.
 

6. Kerätään tuenhakemiseksi tarvittavat tiedot:

o Tuotekohtaisesti:

Tuotannon aloitusvuosi (määrittää viitejakson)

Vuosittaiset tuotantomäärä (E-tuotteet), päästömäärät (E2) tai sähkökulutustiedot (EF) jokaiselta viitejakson vuodelta

Tuotantomäärä (E), päästömäärät (E2) tai sähkönkulutustiedot (EF) tarkasteluvuodelta

o Laitoskohtaisesti:

Osoitus CO2-kustannuksen sisältymisestä sähkön hintaan

Osoitus siitä, että laitos on toiminnassa ja tuottaa tukikelpoista tuotetta

Muut laitoksen saamat tuet

Muut vaaditut tiedot

Jos haetaan tuotantokapasiteetin merkittävää laajentumista, määritetään vielä tuotteen tuotannon alkukapasiteetti ja uusi tuotantokapasiteetti.
 
7. Syötetään vaaditut tiedot SATU-järjestelmään ja jätetään hakemus todennettavaksi.
 
8. Kun todentaja on todentanut tiedot, jätetään hakemus Energiavirastolle käsiteltäväksi SATU-järjestelmän kautta. Energiavirasto tekee päätöksen tuen myöntämisestä ja laskee tuen määrän.