Web Content Display

Tuotantotuki

Tuotantotukea maksetaan niin sanottuna syöttötariffina, jonka tarkoituksena on lisätä uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantokapasiteettia ja parantaa metsähakkeen kilpailukykyä vaihtoehtoisiin polttoaineisiin verrattuna.

Syöttötariffilla tuetaan tuulivoimaan, metsähakkeeseen, biokaasuun ja puupolttoaineeseen perustuvaa sähkön tuotantoa. Tukea maksetaan laissa määritellyn tavoitehinnan ja sähkön markkinahinnan erotuksena tai päästöoikeuden markkinahinnan ja turpeen veron perusteella. Lisäksi sähkön tuottaja osallistuu sähkömarkkinoille ja saa sähkön markkinahinnan tuottamansa sähkön myynnistä.  Syöttötariffijärjestelmään voidaan hyväksyä vain uusia voimalaitoksia, jotka eivät ole saaneet muita valtiontukia. Nämä rajoitukset eivät koske metsähakevoimalaitoksia.

  • Tuotantotukea koskevat kysymykset voi lähettää osoitteeseen tuotantotuki@energiavirasto.fi.
  • SATU: tuotantotuki.emvi.fi

Energiavirasto hallinnoi syöttötariffijärjestelmää tuotantotuen sähköisen asiointijärjestelmän (SATU) avulla. Sähkön tuottajat hakeutuvat tukijärjestelmään ja tekevät maksatushakemuksensa SATU-järjestelmässä.

Säädökset