Web Content Display

Valvontamenetelmiin liittyvät ohjeet, tulkinnat ja lausunnot

Tälle sivulle kerätään Energiaviraston sähköverkkotoiminnan valvontamenetelmistä antamia ohjeita, tulkintoja ja lausuntoja.


Tarkentava ohje sähkö- ja maakaasuverkonhaltijoille tilinpäätöstietojen toimittamiseen


Ohje sähköverkkoinvestointien jaottelusta laajennus- ja korjausinvestoinneiksi

Sähköverkkotoiminnan kolmannen valvontajakson valvontamenetelmiä koskevissa Energiaviraston vahvistuspäätöksissä (dnrot 732-831/430/2011, 23.11.2011) ja Energiaviraston antamassa määräyksessä sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta (dnro 963/002/2011, 21.12.2011) todetaan, että investointien riittävän tason varmistamiseksi Energiamarkkinavirasto seuraa ja raportoi vuosittain esimerkiksi verkonhaltijoiden investointimääriä. Investointien tasoa seurataan esimerkiksi sähkömarkkinalain mukaisen verkonhaltijan kehittämisvelvollisuuden valvonnassa. Seuranta ja raportointi edellyttää kaikkien sähköverkon investointien jaottelua laajennusinvestointeihin ja korvausinvestointeihin.

Energiaviraston ohjeessa on täsmennetty, miten verkonhaltijoiden on tehtävä investointien jaottelu laajennus- ja korvausinvestoinneiksi tunnuslukumääräyksen (dnro 963/002/2011) mukaisia valvontatietoja ilmoitettaessa.

Sähköverkonhaltijoiden on noudatettava ohjetta 1.1.2013 alkaen. Ensimmäisen kerran investoinnit siis ilmoitetaan kyseisen jaottelun mukaan Energiamarkkinavirastolle valvontatietoina vuonna 2014.

Tämän sähköpostin liitteenä on Energiaviraston ohje "Sähköverkon investointien jaottelu laajennus- ja korvausinvestoinneiksi (19.12.2012, dnro 1184/402/2012)

Lisätiedot: erityisasiantuntija Martti Hänninen, puhelin 029 5050 024 ja johtava asiantuntija Tarvo Siukola, puhelin 029 5050 074

Liitetiedostot:
Ohje - Investointien jaottelu 2012