Web Content Display

Verkkosäännöt

Verkkosäännöt ovat osa Euroopan unioninlaajuisten energian sisämarkkinoiden luomiseen tähtäävää sääntelyä.  Niillä edistetään rajat ylittävää verkkoon pääsyä ja eurooppalaista energiamarkkinoiden integraatiota.