Web Content Display

Verkkoyhtiöiden raportit


Sään aiheuttamien sähköverkkojen suurhäiriöiden ennustaminen
llmatieteen laitos, Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy, Järvi-Suomen Energia Oy ja Loiste Sähköverkko Oy


Fingrid Oyj:n T&K-hankkeiden tulosraportit
 

Helen Sähköverkko Oy, toimitusvarmuuteen liittyvä tutkimus:

https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/23027
Siirto Osmo; Distribution Automation and Self-Healing Urban Medium Voltage Networks,Aalto University, Doctoral Dissertation, 2016, 76 p. + 54 p.

http://digital-library.theiet.org/content/journals/10.1049/oap-cired.2017.1104
Siirto, Osmo; Vepsäläinen, Jukka; Hämäläinen, Aki; Loukkalahti, Mika: Improving reliability by focusing on the quality and condition of medium-voltage cables and cable accessories, CIRED 2017 / IET Journals, ISSN 2515-0855, Digital Librar Volume 2017, Issue 1, October 2017, p. 229 – 232

http://digital-library.theiet.org/content/journals/10.1049/oap-cired.2017.1037
Loukkalahti, Mika; Heine, Pirjo; Hyvärinen, Markku; Siirto, Osmo; Helen Electricity Network Ltd's Process Towards High Level of Supply Reliability, CIRED 2017 /IET Journals, ISSN 2515-0855, Digital Library Volume 2017, Issue 1, October 2017, p. 1172 – 1175

Helen Sähköverkko Oy, pienasiakkaan tehotariffiin liittyvä tutkimus:

https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/22/discover
Apponen, Roope: Pienasiakkaan tehotariffin kehitys ja käyttöönotto, diplomityö, Aalto yliopisto, 91 s., 5.10.2016

http://digital-library.theiet.org/content/journals/10.1049/oap-cired.2017.0701
Apponen, Roope; Heine, Pirjo; Lehtinen, Jouni; Lummi, Kimmo (TUT); Järventausta, Pertti (TUT), Lehtonen, Matti (Aalto): Development of power-based tariff structure for small customers and pathway for this change, CIRED 2017 / IET Journals, ISSN 2515-0855, Digital Library Volume 2017, Issue 1, October 2017, p.2692 - 2695.

http://digital-library.theiet.org/content/journals/10.1049/oap-cired.2017.0908
Lummi, Kimmo (TUT); Rautiainen, Antti (TUT); Järventausta, Pertti (TUT); Heine, Pirjo; Lehtinen, Jouni; Apponen, Roope; Hyvärinen, Markku: Analysis of Transition Steps Towards Power-based Distribution Tariff of Small Customers, CIRED 2017 / IET Journals, ISSN 2515-0855, Digital Library Volume 2017, Issue 1, October 2017, p. 2611 – 2614.

Helen Sähköverkko Oy, Kalasataman sähkövarasto

http://digital-library.theiet.org/content/journals/10.1049/oap-cired.2017.0810
Hellman, Hannu-Pekka; Pihkala, Atte; Hyvärinen, Markku; Heine, Pirjo; Karppinen, Juha (Helen); Siilin, Kristiina (Helen); Lahtinen, Perttu (Helen); Laasonen, Minna (Fingrid); Matilainen, Jussi (Fingrid): Benefits of Battery Energy Storage for System, Market, and Distribution Network – Case Helsinki, CIRED 2017 / IET Journals, ISSN 2515-0855, Digital Library Volume 2017, Issue 1, October 2017, p. 1588 – 1592


FLEXe-tutkimuksen 2015-2016 loppuraportti: http://flexefinalreport.fi/

Protecet DG 
http://www.uva.fi/fi/research/groups/ses/projects/protectdg_loppuraportti/

Maadoitusjärjestelmät
Tutkimuksessa tehtävänä oli tarkastella, millaisia kosketusjännitteitä keskijännitejakeluverkon maasulun aikana voi asiakkaille siirtyä ja millaisen riskin nämä jännitteet voivat aiheuttaa.
https://energia.fi/files/1504/Maadoitusjarjestelmat_loppuraportti_TTY.pdf


Sähköinen liikenne Suomessa 2011-2016

Sähköinen liikenne-hankkeen loppuraportti

EVELINA – Valtakunnallinen sähköajoneuvojen testiympäristö
Loppuraportti 1.9.2011–30.9.2013

EPV Alueverkko Oy:n selvitys innovaatiokannustimesta

Alueverkon saarekekäytön mallinnus (18.5.2017)
Tiivistelmä JE-Siirto Oy:n Vaasa Energy Institutelta tilaamasta raportista.

Uudet teknologiat ja toimintatavat – KV 11-tutkimus- ja kehityshanke (18.10.2016)
Verkkoyhtiöiden KV11-ryhmän Uudet teknologiat ja toimintatavat tehokkuuden parantamiseksi -tutkimushankkeen loppuraportti. Hanketta on koordinoinut Gaia Consulting Oy.

Elenian älykästä sähköverkkoa koskeva tutkimus- ja kehitystoiminta

Energiateollisuuden sähkötutkimuspoolin koordinoimat projektit