Web Content Display

VES-/TES -asiakirjat ovat virasto- ja laitoskohtaisia sekä hallinnonalakohtaisia tarkentavia virka- ja työehtosopimusasiakirjoja. 


Energiaviraston voimassa olevat tarkentavat virka- ja työehtosopimusasiakirjat liitteineen ovat alla olevissa linkeissä pdf-tiedostoina.

Asiakirjoja ei saa julkaista ilman Energiaviraston lupaa.

Energiaviraston VES-numero on 326051.

Energiaviraston tarkentava virkaehtosopimus
Sopijaosapuolet: Energiavirasto, Juko, Pardia
Allekirjoituspvm: 2.4.2013
Voimassaolo: 1.4.2013 – 31.3.2014 (voimassaoloa jatkettu 31.3.2020 asti allekirjoituspöytäkirjoilla 28.1.2014, 1.12.2014, 27.10.2015, 31.1.2017 ja 27.3.2018)

  Liite: Pöytäkirja tarkentavasta virkaehtosopimusneuvottelusta
  Allekirjoitus pvm: 27.3.2018
  Voimassaolo: 1.2.2018 – 31.3.2020

  Liite: Palkkaliite
  Allekirjoitus pvm: 27.3.2018
  Voimassaolo: 1.4.2018 – 31.3.2020

  Liite: Pöytäkirja Energiavirastossa voimassa olevista virastotason sopimuksista
   

 

Energiaviraston tarkentava virkaehtosopimus lomarahan maksamisesta
Sopijaosapuolet: Energiavirasto, Juko, Pardia
Allekirjoituspvm: 26.4.2012
Voimassaolo: 1.5.2012 – 31.3.2014 ja jatkuu tämän jälkeen vuosi kerrallaan, jollei sitä jommalta kummalta puolelta irtisanota
 

Sopijaosapuolet: Energiavirasto, Juko, Pardia
Allekirjoituspvm: 15.5.2018
Voimassaolo: 1.6.2018 - 31.3.2020  ja jatkuu tämän jälkeen vuosi kerrallaan, jollei sitä jommalta kummalta puolelta irtisanota
 

Energiaviraston tarkentava virkaehtosopimus vuoden 2019 virastoerän kohdentamisesta
Sopijaosapuolet: Energiavirasto, Juko, Pro 
Allekirjoituspvm: 11.2.2019 
Voimassaolo: 1.4.2019 – 31.3.2020