Web Content Display

Vuosittaiset laskelmat

Energiavirasto laatii vuosittain alustavan laskelman jokaisen verkonhaltijan edellisen vuoden sähköverkkotoiminnan kohtuullisesta tuotosta ja toteutuneesta oikaistusta tuloksesta sekä näiden mukaisesta ali- tai ylijäämästä. Alustava laskelma perustuu verkonhaltijoiden virastolle ilmoittamiin valvontatietoihin eli sähköverkkotoiminnan eriytettyihin tilinpäätöstietoihin ja verkonrakennetietoihin sekä taloudellisiin ja teknisiin tunnuslukuihin.

Virasto vahvistaa lopullisen päätöksen sähköverkkotoiminnan kunkin valvontajakson kohtuullisen tuoton, toteutuneen oikaistun tuloksen ja näiden mukaisen ali- tai ylijäämän sekä sähköverkon jälleenhankinta- ja nykykäyttöarvot valvontajakson jälkeen annettavien verkonhaltijakohtaisten valvontapäätösten perusteella.